Val Kulturskolan

Visa alla valalternativ

Elevuppgifter
 

 

  


 

 

 

 

Personnummer (syskon)
Observera att en separat ansökan behöver göras för varje barn. Uppgiften är endast till för redan placerade syskon vilket kan ge förtur till en enhet.
Valalternativ
Alternativ 1
Alternativ 2
Alternativ 3

Kompletterande uppgifter

Hur fick du kännedom om den här kursen?

* Jag/vi samtycker till att Salems kommun kan använda bilden/bilderna av mig/mitt barn i sin bildbank och sitt informationsarbete. (Kommunens dagliga verksamhet dokumenteras ibland på foto och film. Detta vill kommunen ibland publicera på webben och informationsmaterial. För bilder som återger identifierbara personer måste tillstånd finnas från avbildad person för publicering på Internet (PUL 1998:204). Samtycke kan bara lämnas av den som är myndig. Under 18 år ska föräldrar/vårdnadshavare tillfrågas.)

Målsman och fakturamottagare (om eleven är under 18 år)


Målsman
 

 

  

 

 

 

Målsman 2
 

 

  

 

 

 

Anmälan

Typ av anmälan: